Samen bouwen aan een toffe school

Leerlingenraad

Begin oktober starten op onze school verkiezingen. De leerlingen van het 3e tot het 6e leerjaar kunnen zich kandidaat stellen om in de leerlingenraad te zetelen.  Campagne voeren doen ze met een affiche en een filmpje.

Onder begeleiding van de zorgjuf nemen ze verschillende initiatieven.  Bv. organiseren van een bloosweek, een afsluitmoment einde schooljaar, ...
Daarnaast kunnen ze ook kleine wensen formuleren.  In de mate van het mogelijke proberen we deze te realiseren.

Oudercomité

Ons oudercomité groepeert een groot aantal ouders, die samen een brug willen bouwen tussen school en gezin. Het oudercomité heeft tot doel om met de school samen te werken en om bij mogelijke praktische of pedagogische vragen een spreekbuis te zijn voor alle ouders.

We komen enkele malen per jaar samen om onze activiteiten voor te bereiden. 

Bv. spaghettiavond, Sint-Maartenontbijt, chocoladeverkoop, ...
Met het verzamelde budget financieren ze zaken die rechtstreeks naar de kinderen gaan. 
Bv. 1 stuk fruit/week, hotdogs als afsluiter van het schooljaar, spelmateriaal voor regenweer, ...

Geen tijd voor de vergaderingen, maar u wil wel een handje toesteken bij activiteiten?  Ook dit vinden wij héél fijn.  Neem zeker contact op met de voorzitter van het oudercomité, Elfi Van Keymeulen. 

Vrijwilligers

Op onze school werken we vaak met vrijwilligers.  Zo hebben we op woensdagmorgen enkele (groot-)ouders die het fruit van de week schillen voor alle leerlingen. Boterhammetjes smeren voor onze kleuters gebeurt op donderdag.  
We hebben ook lees(groot)ouders in het 1e en 2e leerjaar, soms is een helpende hand tijdens rekenlessen of creatieve lessen ook van harte welkom. 
Ben jij een tekenaar, een musicus, een dokter, ... en wil je hierover iets vertellen in de klas?  Neem dan zeker contact op!  Wat niet uit de boekjes komt is vaak veel leuker. 
Je bent vrijwilliger, dus NIETS is verplicht.  Lukt het eens niet, dan kan u dat gewoon melden. 


Wat kunnen wij u bieden?  De glimlach van héél wat kinderen, een warme tas koffie en eeuwige dankbaarheid!!

Sponsors

We willen veel realiseren op school, maar daar zijn veel centjes voor nodig. 
Draagt u onze school een warm hart toe en wil u ons sponsoren, dan is dit van hart welkom! 
Als ruil zetten wij jullie op onze onderleggers tijdens eetfestijnen, kan u spandoeken op hangen tijdens activiteiten, laten we jullie regelmatig verschijnen op facebook en instagram, ...


Elkaar helpen - goeie doelen

Op onze school steunen wij een aantal goeie doelen uit de buurt.  Regelmatig zamelen we droge voeding, kledij, speelgoed, ... in voor 'Zonder honger naar bed in Herzele'. De ingezamelde zaken gaan naar gezinnen dicht in de buurt. 


Daarnaast hebben we ook een adoptiekindje bij Xavie Indie.  Jenisha kan dagelijks naar school in Manali dankzij de financiële steun die wij maandelijk bezorgen.  In ruil krijgen we 1x per jaar een briefje van Jenisha (€10/maand).


Soms zijn de financiële of materiële zorgen dichterbij dan we denken.  We weten dat het vaak moeilijk is om hulp te vragen. Heeft u als ouder nood aan hulp?  Aarzel dan niet om ons te contacteren!  Jullie vraag wordt discreet behandeld!  We proberen jullie te helpen in jullie zoektocht naar hulp.