Schouder aan schouder, hand in hand

Zorgzaam

Geef mij de 5

Bijbelverhaal: Jezus steekt zijn handen uit

                         Melaatse

                         Lamme

                         Blinde

 

Zijn we zelf soms ook niet blind voor de noden van een ander, voor wat een ander moet ondergaan…

Duurzaam

We steken een handje toe!

Bijbelverhaal: Jullie zijn mijn handen. (scheppingsverhaal)

Vasten/Goede week: Overspelige vrouw

                                       Handen > stenigen

                                       Handen > vergeven/bevrijden

Samen bouwen!

 

We zijn 2021 gestart met een nieuw aandachtspunt in de kijker: samen bouwen.
We willen dit jaar in de eerste plaats samen bouwen aan een wereld zonder corona.
Daarom herhaalden we nog eens grondig de regels hierrond.
Daarnaast willen we toch ook verder bouwen aan het groepsgevoel.

Respect

 

Ik reik je de hand!

Ik heb respect voor jou!

We aanvaarden elkaar zoals we zijn… d.w.z. ik herken jouw talenten, ik heb begrip voor jouw beperkingen,
ik respecteer jouw grenzen, ik toon interesse, ik waardeer jouw mening!

Open communicatie

Hand in hand

Voel je welkom!

Bijbelverhaal: Jouw naam staat geschreven in de palm van Gods hand.

We zingen samen het lied: Klap eens vrolijk in je handen (If you’re happy and you know it)

Klap eens vrolijk in je handen

 

Geef me de 5!

Handen vol hoop

Je hebt vragende handen.
Je hebt dragende handen.
Je kan een schouderklop geven.
Je kan een handdruk geven.
Je hebt werkende handen.
Je hebt scheppende handen.

Je kan slaan met je handen.
Je kan vuisten maken.
Je hebt biddende handen.
Je hebt smekende handen.
Je hebt een handje van een pasgeborene.
Je hebt de diepe en rijke levenslijnen van een hand van een bejaarde.

Ons nieuwe jaarthema!

Tijdens het schooljaar 2020-2021

willen we inzetten op vriendschap…
We willen elkaar dragen, elkaar verder dragen, elkaar ver-dragen…
We willen respectvol omgaan met elkaar en de wereld waarin we leven.
We willen hiervoor onze verantwoordelijkheid tonen.
We willen geloven in onszelf en in de ander.
We willen zorg dragen voor elkaar…

Samen…
Hand in hand… schouder aan schouder!