Zorgzaam

'We hebben 'oog, oor en hart' voor kinderen en kijken met hen op een positieve manier naar de wereld!'

Enkele voorbeelden van hoe we dit concreet maken in onze school:

- we gaan samen op zoek naar ieders talent en gebruiken deze waar we kunnen (zowel bij leerlingen als bij leerkrachten)
- vaardigheden en attitudes zijn minstens even belangrijk als kennis
- zorgvriendjes in de klas
- meter/peter: kleuter en leerling van 5e en 6e leerjaar
- 3 sporenbeleid in de klas
- zorgende houding van alle leerkrachten
- zorgklas: zorg op maat van elk kind
- leerlinggesprekken om te zoeken naar oplossingen als het ergens fout loopt. Samen op zoek gaan hoe we vanuit het positieve of de talenten de zorgen kunnen oplossen. 
- preventief werken
- met 2 juffen in de klas
- evolutie van iedere leerling in kaart brengen
- aandacht voor leesplezier bij de kinderen door bv. boekenklas, dagelijks kwartier vrij lezen, ...
- nodige aandacht aan het correct gebruik van digitale media
- hoekenwerk, contractwerk
- Bloos-juf (BLij Op Onze School)
- participatie van de leerlingen via de leerlingenraad
- nauw samenwerken met andere diensten om de zorgen bij kinderen vlot en van dichtbij op te volgen
- bij overleg met externen (logo, reva, CLB, ...)  worden de ouders steeds uitgenodigd om mee in gesprek te gaan
- een luisterend oor op school, niet alleen tijdens oudercontacten, ook aan de schoolpoort, op de speelplaats
- zorgzaam omspringen met de natuur, zelf meehelpen in de tuin en bij het verzorgen van de dieren op school
- ...