Zorg

Van bij de start ...

We proberen de kinderen van jongsaf aan te doen groeien in zelfstandigheid.  We dagen de kinderen uit om zelf aan het werk te gaan en stimuleren hen om hulp te vragen waar nodig.  Om dit proces vlot te laten verlopen zetten we in op teamteaching.  De klasjuf slaat regelmatig de handen in elkaar met de zorgjuf of een klasjuf uit een ander leerjaar. 

 

Omgaan met verschillen

Iedereen is anders.  We leren elkaars talenten en beperkingen kennen en respecteren.  Kunnen samenwerken vinden wij een belangrijke waarde in onze huidige maatschappij.  Daarom wordt samenwerken in kleine groepjes hoog in het vaandel gedragen in elke klas.

 

Leesplezier

Lezen doen we met de hele school samen:

Leerlingen van het 1e leerjaar lezen samen met leerlingen van het 5e leerjaar:
tijdens het halfuurtje dat ze samen lezen, worden gekende woordjes, lettertjes en leeslesjes herhaald en extra geoefend.  De kindjes van het 1e leerjaar genieten van de extra aandacht!
6e leerjaar leest voor in de kleuterklassen:
de kleuterleidster kiest een verhaal en de kinderen lezen dit voor.  Er ontstaat een gezellig sfeertje met kleine vertelhoekjes in de kleuterklassen.

Boekenjuf

Iedere week neemt de boekenjuf een leerjaar mee in de wondere wereld van verhalen.  Naast het wekelijks boekenmoment maakt ze ook een feest van de voorleesweek, gedichtendag, jeugdboekenweek, ...
Afgelopen schooljaar werd ze genomineerd voor boekenjuf 2017, het artikel kan u lezen via onderstaande link!

 

Blij op onze school

Leren doen we ook buiten de klas.  We kunnen pas leren als we ons goed voelen.  Daarom organiseren we enkele klasoverschrijdende activiteiten waarbij ierder1, ieder1 leert kennen op een toffe manier.
Samen hetzelfde 10-uurtje eten in de kleuterklas, samen dansen met alle kleuters, klasdoorbrekend feest vieren, meter- en peterschap bij nieuwe peuters, 3e kleuterklas en 1e leerjaar spelen en werken wekelijks door elkaar ... en nog zoveel meer.

 

Bloosje, onze schoolvis, heet iedereen elke morgen van harte welkom op onze school.  Hij is de vriend van onze BLOOS-juf (BLij Op Onze School).  De bloosjuf is er steeds als er een probleempje is.  Ze probeert elke keer weer met de kinderen te zoeken naar een oplossing! 

 

Evolutie van iedere leerling

Op regelmatige basis wordt de evolutie van de kinderen in kaart gebracht.  Dit zowel door de observaties als testen in de klas.  We geven ieder kind de kans om te groeien op eigen tempo.  Als iemand zich zorgen maakt, aarzelen we niet om in gesprek te gaan met jullie, ouders. 

Wij vinden het belangrijk dat jullie, de ouders, van bij de start betrokken zijn bij het zorgplan van zoon of dochter. 
Indien nodig wordt er regelmatig en nauw samengewerkt met externe begeleiders.  (bv. logopedisten, revalidatiecentrum, CLB, ...) 

Link naar folderondersteuningsnetwerk.
Link naar infobrief voor ouders i.v.m. ondersteuningnetwerk