Voeten onder tafel, voel je welkom! (september)

                                                       Gastvrijheid

Gastvrijheid is een wondere ervaring.
Uit het donker van de achterdocht kom je in het licht van diep vertrouwen.
Uit de kilte van de eenzaamheid waait de warmte je tegen
van gemeende vriendschap, openheid en verbondenheid.

Met je mantel mag je ook je masker afleggen
dat je broze kwetsbaarheid verbergt,
zo klein en hulpbehoevend als je bent, zo mag je zijn.
Je mag je nestelen in zetels van respect.
Je zit aan tafels van toenadering.

Je hebt een nieuwe thuis bij vreemde mensen,
en die is je gratis gegeven.

Gastvrijheid is de vingeroefening in 't klein
voor wat de wereld worden moet in 't groot:
een thuis voor ieder mens.

Carlos Desoete

 

Welkom aan onze leerlingen!
Klik hier voor de foto's van het onthaal op de 1e schooldag.

Welkom aan onze ouders!
Klik hier voor de foto's van de receptie op de 1e schooldag.
Klik hier voor de flyer van de infoavond op 3 september.

 

Volgende week: pantoffeldag!