Samen bouwen

'Kinderen, elkaar, de omgeving voldoende aandacht geven is een samenspel!'

Korte omschrijving van wat wij bedoelen met 'SAMEN BOUWEN'

- Samen werken aan een positief school- en klasklimaat.
- Samen kan je meer bereiken dan alleen.
- Samen bouwen is elkaar versterken.
- Samen school maken met leerlingen, (groot-)ouders, leerkrachten, REVA, CLB, de buurt, …
- Vele handen maken licht werk.

Enkele voorbeelden van hoe we dit concreet zichtbaar maken op onze school:

- groepswerken in de klas, maar daarnaast ook klasdoorbrekend werken
- met 2 leerkrachten in de klas
- werken met 3-sporenbeleid in de klas
- leerlingen helpen elkaar in de klas
- elke week dansen alle kleuters een uurtje samen op bekende en minder bekende liedjes
- de kleuters van 3K en de leerlingen van 1L werken 1u/week klasdoorbrekend om de stap naar de lagere school kleiner te maken
- samen met de leerkrachten, leerlingenraad, oudercomité school maken, de mening van iedereen telt! (door regelmatig overleg, samen projecten uit te werken, ...) 
- samenwerken met héél veel vrijwilligers: schilouders zorgen er wekelijks voor dat er een geschild stukje fruit is voor elke leerling; leesouders; klusouders helpen bij de opbouw en onderhoud van onze speelplaats; ...
- samenwerken met externen om te bouwen aan een passend onderwijsaanbod voor de individuele leerling (logopedisten, psychologen, revalidatiecentrum, CLB, parochie, begeleiding, gemeente, ...)
- meters en peters uit de lagere school voor onze allerkleinsten
- ...

Omdat een beeld zoveel meer zegt dan een woord, een passend lied bij onze school: