Respect

'Iedereen kan en mag er zijn met zijn eigen talenten en mogelijkheden.  We vinden je de moeite waard!'

Korte omschrijving van wat wij bedoelen met 'RESPECT!'

- Respect is een basishouding die heel je leven belangrijk is: respect voor elkaar, natuur en materiaal.
- Respect is anderen aanvaarden zoals ze zijn met hun mogelijkheden en beperkingen.
- Respect is een belangrijke waarde voor kinderen om met elkaar te leren omgaan en samen te kunnen leren.
- Respect is essentieel om zich te ontplooien tot een volwaardig persoon.

Enkele voorbeelden van hoe we dit concreet zichtbaar maken:

- elkaar begroeten aan de inkom
- praten mét en luisteren naar kinderen
- herhalen dat respect hebben voor elkaar héél belangrijk is in elke situatie
- elkaar laten uitpraten, beleefd iets kunnen vragen aan elkaar of aan de juf
- zorgvriendjes in de klas
- samenwerken met elkaar: inspelen op elkaars sterktes en beperkingen, samen grenzen verleggen
- inzetten op het voorzien en juist gebruik van hulpmiddelen voor kinderen die dit nodig hebben
- samen planten en zaaien, zorg dragen van de natuur
- meehelpen in de opbouw en het onderhoud van de schooltuin
- samenwerken met de bewoners van het Eiken Hofje (Serviceflats)
- goede doelen steunen: zoals ons adoptiekindje Jenisha (via Xavie-Indi)
- ...