Open communicatie

'Elkaar verder helpen, begint met luisteren, spreken en duidelijke informatie.'

Korte omschrijving van wat wij bedoelen met 'OPEN COMMUNICATIE'

- Goede communicatie is het begin van alles.
- Open communicatie zorgt ervoor dat iedereen elkaar goed begrijpt.
- Ouders betrekken bij het klas- en schoolgebeuren.
- Leerkrachten en directie beslissen samen.
- Oplossen door praten en luisteren.

 

Enkele concrete voorbeelden van hoe we dit realiseren:

- elke maandagmorgen starten we met een weekopening voor alle leerlingen van de lagere school.  Een planning van de activiteiten van de komende week, belangrijke info en afspraken krijgen hier een plaats
- de leerlingenraad en het oudercomité worden nauw betrokken bij schoolactiviteiten of vernieuwingen
- babbels aan de schoolpoort
- ouder- en zorgcontacten op regelmatige momenten, we staan voor een open en transparante communicatie
- ouders persoonlijk aanspreken als dit nodig is
- het schoolteam staat op vrije momenten steeds klaar voor een gesprek
- infoavond bij de start van het nieuwe schooljaar
- gesprekken met leerlingen
- durven hulp vragen aan (groot-)ouders om te helpen in de klas (bv. leesouders, maar ook bij bv. aandacht voor beroepen)
- wenmoment, opendeur voor nieuwe peuters
- samen met ouders verjaardag vieren in de klas
- informeren via website, mail, facebook, klasblog, klasdojo, ...
- ...