Kwaliteitszorg

We 've got TALENT

In het kader van de GOED GEVOEL school willen we onze TALENTEN terug in de kijker zetten. 
 

Dit gebeurt regelmatig in de klas, door o.a. de talentenagenda.  Maar we willen dit meer doen op schoolniveau.
Talenten van leerkrachten en leerlingen zullen in 2021-2022 extra in de kijker gezet worden.

Gelijke onderwijskansen

Vanaf het schooljaar 2021-2022 zijn de SES-lestijden en het SES-werkingsbudget en de aanvullende lestijden ‘gekleurd’.
Je moet ze aanwenden om gelijke onderwijskansen te bieden aan leerlingen die deze middelen genereren.
(SES= Sociaal Economische Status)

Feedback om te groeien

Feedback en evaluatie, een belangrijke stap binnen het ontwikkelen!

Al even proberen we onze kinderen te laten groeien vanuit feedback.  We gebruiken daarvoor fijne woorden, maar ook onze evaluatiepictogrammen.   U kent ze wel. 
Op het rapport van de leerlingen worden deze pictogrammen héél vaak gebruikt. Vooral als evaluatie bij inzet!
Daarnaast heeft elke leerkracht stempels in de klas die kunnen gebruikt worden op werkjes. 

Zin in leren, Zin in leven

Al even zijn we op weg met het nieuwe leerplan ZILL binnen onze koepel. 

Stilletjes aan werd elk ontwikkelveld onder de loep genomen.  
Of het werken in de klas, vooral dan naar de inhoud, helemaal is veranderd? Neen hoor, maar wel onze manier van kijken en aanbieden!  
Of we helemaal ZILLig bezig zijn?  Dat zou mooi zijn, maar we willen als school de komende jaren, nog meer inzetten op projectgericht werken.

Koala in de klas!

Volgend schooljaar komt er een nieuwe 'test' op de kleutervloer.  De Koala-test.  Deze test gaat de taalvaardigheid van de 5 jarige kleuters na.  Via deze weg willen we taalachterstand snel opsporen en proberen verhelpen.  
Hier vindt u meer uitleg i.v.m. de KOALA test.  https://www.benweyts.be/Taalscreening-bij-kleuters-via-Koalatest

Daarnaast worden er in de kleuterschool nog verschillende 'testjes' afgenomen, een rekenbegrippentest en een toetertest. 
 

Wij stappen mee als compassionate school

In Herzele startte een pilootproject voor scholen. 
Naar aanleiding van het overlijden van Sofie, de mama van Kobe en Matteo vonden we dat dit een must was! 
We willen ons zelf verdiepen én de kinderen nog meer helpen in moeilijke situaties van rouwen en verlies.  

Als school hopen we in dit project ook handvaten te krijgen naar welbevinden en betrokkenheid.
We willen bouwen aan een 'GOED GEVOEL SCHOOL'!!

De doelen zijn voor ons duidelijk! Dus ondertekenden we de engagementsverklaring om hiermee samen op stap te gaan!
 

 

Geleerd tijdens corona!!

Tijdens de opstart in groepen hebben we heel wat geleerd.
Enkele zaken willen we zeker doorzetten!!