Duurzaam

'Niet het vele is goed, maar het goede is veel!'

Korte omscrhrijving van wat wij bedoelen met 'DUURZAAMHEID'

- Bij duurzaam denken we aan: natuur, onderwijsaanbod, sociale vaardigheden, materiaal.
- Wat we starten moet een meerwaarde zijn.
- Handelingen en projecten die goed zijn, moeten we blijven doen!

 

Enkele voorbeelden van hoe we dit concreet zichtbaar maken:

- grote, ruime klassen die kansen geven tot experimenteren en werken in groepen en hoeken haalbaar maken
- afzonderlijke speelplaats en eetzaal voor kleuters en lagere school met gepaste uitdagingen voor elke leeftijd.
- conflicten op een juiste manier leren oplossen
- kinderen laten groeien naar zelfstandigheid door kinderen veel ZELF te laten doen
- woensdag = fruitdag (wekelijkse traktatie door oudercomité)
- samen gezonde tussendoortjes smullen met de kleuters
- op regelmatige tijdstippen tijd nemen om tot rust te komen in deze drukke wereld
- klasafspraken
- kinderen verantwoordelijkheid laten nemen binnen het eigen leerproces
- zelfevaluatie van en door de leerling zelf, evaluatie door ouders en leerkrachten
- naast kennis vinden wij vaardigheden en attitudes op zijn minst even belangrijk
- de digitale wereld op gepaste wijze binnen brengen in de klas. Naast digitale borden of beamers zijn er ook tablets in de klas en is er een computerklas.
- grote aandacht voor leesPLEZIER a.d.h.v. boekenklas, dagelijks kwartiertje vrij (voor-)lezen in de klas, oudste leerlingen lezen voor bij de kleuters, ...
- nadruk op veiligheid rond de school (dragen van fluovestjes, fietshelm, fietsvaardigheid, ...)
- buiten spelen en leren vinden wij een must
- dieren en planten verzorgen
- afvalberg vermijden door bv. koeken in een doosje mee te brengen, gebruik te maken van een brooddoos en herbruikbare drinkfles
- regelmatig overleg met schoolteam, leerlingenraad en oudercomité om duurzaamheid te verzekeren
- doordachte aankoop van materialen
- ...